Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Πειραματικών Οικονομικών (Crete Experimental Economics Lab-CEEL). Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2022 από μέλη και συνεργάτες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σκοπό τη συστηματική διεξαγωγή εργαστηριακών οικονομικών πειραμάτων. Μέσω των πειραμάτων, τα οποία βασίζονται σε προσομοιωμένα οικονομικά περιβάλλοντα εντός εργαστηρίων Η/Υ,  ελέγχονται τα συμπεράσματα και πορίσματα των Οικονομικών σε επίπεδο θεωρίας και εφαρμογών.

Το Εργαστήριο αποτελείται από μια διεθνή ομάδα ερευνητών οι οποίοι παράγουν, σε σταθερή βάση, υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο. Οι ερευνητές προέρχονται από Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρο, κ.λπ. Στόχος είναι η προώθηση της πειραματικής έρευνας σε διάφορα πεδία των Οικονομικών και συναφών Επιστημών, όπως Οικονομική Θεωρία, Επιχειρηματική Οικονομική, Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων, Οικονομική Πολιτική, Χρηματοοικονομικά, κ.λπ.

Βασικός παράγοντας στη διεξαγωγή των πειραμάτων του Εργαστηρίου αποτελεί η συμμετοχή σε αυτά των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, αλλά και άλλων Τμημάτων, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στους συμμετέχοντες δίνεται η περιγραφή ενός εικονικού οικονομικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του οποίου καλούνται να λάβουν μια σειρά από αποφάσεις. Οι αποφάσεις που θα λάβει κάθε συμμετέχοντας θα καθορίσουν, σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις των υπολοίπων, τόσο την ισορροπία του οικονομικού περιβάλλοντος, όσο και τις αμοιβές των συμμετεχόντων. Με άλλα λόγια, κάθε άτομο που συμμετέχει στο πείραμα θα αμοίβεται χρηματικά.

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα Πειραματικά Οικονομικά μπορούν να επισκεφθούν το λινκ Πειράματα.  Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τη συμμετοχή στα πειράματα του Εργαστηρίου βρίσκονται εδώ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε κάποιο πείραμα γίνεται μέσω του συνδέσμου:

Πλατφόρμα Εγγραφής σε Πειράματα

 

Ανακοινώσεις