Το Εργαστήριο αποτελείται από τα εξής μέλη:

Georgalos Konstantinos Lancaster University, UK

Georgantzis Nikos Burgundy School of Business, France

Ciriolo Emanuele Centre of Behavioural Insights, European Commission, Belgium

Exadaktylos Philippos Universidad Loyola Andalucía, Spain

Erkut Hande  WZB Berlin, Germany

Espin Antonio University of Granada, Spain

Zormpas Dimitrios University of Crete, Greece

Kujal Praveen Middlesex University, UK

Leonardos Stefanos King’s College London, UK

Neyse Levent DIW-Berlin/IZA-Bonn, Germany

Maniadis Zacharias University of Cyprus/University of Southampton, Cyprus/UK

Marandola Ginevra Ministry of Economics, Italy

Michailidou Georgia  New York University, Abu Dahbi-ΗΑΕ

Papadopoulos Konstantinos AUTH, Greece

Petrakis Emmanuel University of Crete, Greece

Proestakis Antonios HMU, Greece

Skartados Panagiotis University of Crete, Greece

Stamatopoulos Giorgos University of Crete, Greece